© FotoGamma Atelier, all rights reserved

 

Fotografie kan een artistieke vrijplaats zijn waar, indien nodig, conventies worden uitgedaagd en waar we grenzen hertekenen en verplaatsen.

 

 

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten, in eigen lokaal, houden we ons creatief bezig met alle vormen van de hedendaagse beeldvorming. Regelmatig doen we uitstappen om samen een onderwerp aan te pakken.

Werkgroepen rond: natuur, mens, structuren en techniek, coördineren en stimuleren allerlei projecten. Zo komen de meer dan 40 leden aan hun trekken.

Kennis en ervaring worden uitgewisseld in een open en gemoedelijke sfeer. regelmatig komen externe sprekers hun ideeën en technieken uitleggen. Tijdens de projecten en jaarlijkse tentoonstellingen krijgen alle leden de gelegenheid met hun werk naar buiten te komen.

Foto Gamma heeft een zeer rijk verleden. Opgericht in 1909 als onderafdeling van de Leuvense Kring voor Voordrachten zijn  we reeds de respectabele leeftijd van 100 jaar gepasseerd. Maar onze blik is gericht op de toekomst.

Steeds betere foto's en nieuwe projecten, zegden we niet eigenzinnig creatief !

Aanmelden