© FotoGamma Atelier, all rights reserved

 

Fotografie kan een artistieke vrijplaats zijn waar, indien nodig, conventies worden uitgedaagd en waar we grenzen hertekenen en verplaatsen.

Video vergadering

Video vergadering

Vergadering via Zoom

 

Aanmelden