Fotografie kan een artistieke vrijplaats zijn waar, indien nodig, conventies worden uitgedaagd en waar we grenzen hertekenen en verplaatsen.

Op donderdagavond 16 sep 2010 bespraken we alle 33 foto's van het jaarproject "Fotoketting",
Elk lid borduurde voort op de vorige foto, die alleen hij kon zien.

De resultaten werden aan de waslijn opgehangen.
Een geslaagd experiment,

In onze clublokalen vond per 3 december een workshop voedselfotografie plaats. Hiervoor werd Joris Luyten als gastspreker uitgenodigd. Na een opleiding als kunsthistorisch fotograaf in Londen kwam hij bij terugkomst in België al spoedig terecht in de voedselfotografie.

Tijdens een korte introductie werden een aantal tips & trics meegegeven van hoe dit onderwerp te benaderen, vanaf het voorbereiden van de ingrediënten over het schikken van de gerechten tot aan de verlichting en keuze van het opnamestandpunt.

Daarna kregen de leden ruimschoots de tijd om zelf gerechten samen te stellen met de vooraf bereide ingrediënten, deze te schikken en ze daarna op één van de beschikbare studio opstellingen te fotgraferen.

   
© Foto Gamma Leuven